Op zoek naar een logopedist?

Welkom bij logopediepraktijk De Klauterboom, gevestigd te Wilrijk.
De Klauterboom biedt logopedisch onderzoek en behandeling voor kinderen en jongvolwassenen.

contacteer ons

Wat behandelen wij?

Taal- en spraakproblemen

Het verwerven van de taal is een zeer belangrijk aspect in de ontwikkeling van een kind. Er is sprake van een taalprobleem wanneer de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend is van dat van leeftijdsgenootjes. Uw kind kan ook problemen vertonen bij het uitspreken van bepaalde spraakklanken. Daarbij wordt een onderscheid gemaakt tussen fonetische articulatiestoornissen en fonologische articulatiestoornissen.

Leerproblemen

Voor sommige kinderen verloopt het leren niet vanzelfsprekend. Als uw kind problemen vertoont bij het leren lezen, schrijven en/of rekenen, dan spreken we van een leerprobleem. Na minstens zes maanden logopedische therapie kan in samenspraak met de betrokken partijen (school, CLB, …) bekeken worden of er sprake is van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

Afwijkende mondgewoonten

Enkele voorbeelden van dergelijke foutieve mondgewoonten zijn duim-, speen- en/of vingerzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tongligging in rust en tijdens het slikken. In samenwerking met de orthodont richten wij ons op het herstellen van het verstoord evenwicht in het functioneren van de mondspieren.

Extra aanbod

Adviesgesprekken

Voor wie?
Ouders met (meertalige) kinderen met taalmoeilijkheden.
Ouders met vragen over meertalige opvoeding.
Wat?
Een ouderbespreking op maat inclusief een kort verslag.
Tarief?
€ 95
Voor meer informatie of bij interesse: contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier.

Typ10 – leren typen in een handomdraai

Typ10 is een methode om op een speelse manier kinderen blind te leren typen. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, maar is geschikt voor alle kinderen vanaf 9 jaar. Alle leerkanalen worden gelijktijdig aangesproken: Er wordt gebruik gemaakt van kleuren, figuren, auditieve en visuele teksten, spelletjes, invul- en denkoefeningen.

Voor wie?
Alle kinderen vanaf 9 jaar
Wanneer?
Gedurende de eerste week van de paasvakantie (5 lessen van 2 uur)
Doorheen het jaar op woensdagnamiddag (10 lessen van 1 uur)
Hoe?
In kleine groepjes van maximum 5 kinderen.
Een eigen laptop is vereist.
Tarief?
€ 210 voor de volledige reeks.
(inclusief werkboek en één jaar toegang tot het oefenplatform)
Voor meer informatie of bij interesse: contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier.

Hoe start je bij ons?

1

Aanmelding en intakegesprek

Allereerst

U kan zich bij ons aanmelden na doorverwijzing (school, zorgcoördinator, CLB, arts, …) of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren telefonisch of per e-mail.

Na aanmelding

Dan plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek zullen vragen gesteld worden over de voorgeschiedenis van uw kind. Wij proberen dan de hulpvraag in kaart te brengen. Verder zal er informatie gegeven worden over de tarieven en terugbetaling.

2

Logopedisch onderzoek

Een huisarts of een specialist (een NKO-arts, pediater, neuroloog of psychiater) schrijft een voorschrift voor een logopedisch onderzoek. Het onderzoek wordt afgenomen op de praktijk. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan en advies opgesteld. De resultaten, het behandelplan en advies worden nadien met de ouders besproken.

3

Therapie

Aan de hand van het logopedisch verslag schrijft de geneesheer een voorschrift voor de logopedische therapie. De therapie vindt plaats op de praktijk of in sommige gevallen op school. Er worden vaste afspraken ingepland voor uw kind.

Tarieven

honorarium
terugbetaling
verhoogde terugbetaling
Aanvangsbilan 30 minuten
honorarium
€33,16
terugbetaling
€25,66
verhoogde terugbetaling
€30,16
Therapie op praktijk 30 minuten
honorarium
€28,33
terugbetaling
€22,83
verhoogde terugbetaling
€26,33
Therapie op school 30 minuten
honorarium
€27,36
terugbetaling
€21,36
verhoogde terugbetaling
€25,36
Therapie op praktijk 60 minuten
honorarium
€56,89
terugbetaling
€45,89
verhoogde terugbetaling
€52,39
Evolutiebilan
honorarium
€47,27
terugbetaling
€36,27
verhoogde terugbetaling
€42,77

Wij zijn geconventioneerd

Dit betekent dat onze tarieven bepaald worden door het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV). De terugbetaling is steeds afhankelijk van de aard en ernst van het probleem. In sommige situaties worden de behandelingen terugbetaald via de aanvullende verzekering. Dan gelden er dus andere terugbetalingstarieven. De tegemoetkoming die u hierbij ontvangt is afhankelijk van uw ziekenfonds. Meer informatie kan u opvragen bij uw mutualiteit.

Ons team

Photo Sofie Declau
Sofie Declau logopediste (+32) 494 93 63 36 bijkomende opleidingen
• • •
Basiscursus OMFT - KweC
Online Leertraject fonologie - Academy De Taaltoren
De cyclische aanpak van Hodson en Paden: onderzoek en behandeling van onverstaanbare kinderen - I. Muris & Y. Draaisma
Photo Silke Auwers
Silke Auwers logopediste (+32) 497 60 32 06 bijkomende opleidingen
• • •
Basiscursus OMFT - KweC
Baby- en kindergebaren - Gebarenstem
Intensieve bijscholingscyclus – therapeutische begeleiding van kinderen met rekenmoeilijkheden - Sig
Photo Lien Pilate
Lien Pilate logopediste bijkomende opleidingen
• • •
Stottertherapeut in opleiding - CIOOS
Photo Lotte Vandenbempt
Lotte Vandenbempt logopediste bijkomende opleidingen
• • •
Postgraduaat Meertaligheid - Thomas More
Typ10
Photo group

Contacteer ons

Vul het formulier in om contact op te nemen!

Heb je een vraag?

Waar kan je ons vinden?

De Klauterboom Prins Boudewijnlaan 82 bus 1 (verdieping 1) 2610 Wilrijk info@deklauterboom.be Ter info: Vergeet uw parkeerschijf niet te plaatsen
indien u met de auto komt.

Liever telefonisch contact?

Bel ons gerust op: (+32) 456 31 92 18
Sofie Declau Lotte Vandenbempt
&
Silke Auwers Lien Pilate