Op zoek naar een logopedist?

Welkom bij logopediepraktijk De Klauterboom, gevestigd te Wilrijk.
De Klauterboom biedt logopedisch onderzoek en behandeling voor kinderen en jongvolwassenen.

contacteer ons

Wat behandelen wij?

Taalproblemen

Het verwerven van de taal is een zeer belangrijk aspect in de ontwikkeling van een kind. De ontwikkeling van de taal verloopt volgens een bepaald patroon. Er is sprake van een taalstoornis wanneer de taalontwikkeling vertraagd of afwijkend is van dat van leeftijdsgenootjes. Deze stoornis treft de ontwikkeling van de taalvorm, taalinhoud en het taalgebruik.

Leerproblemen

Voor sommige kinderen verloopt het leren niet vanzelfsprekend. Als uw kind problemen vertoont bij het leren lezen, schrijven en/of rekenen, dan spreken we van een leerprobleem. Na minstens zes maanden logopedische therapie kan in samenspraak met de betrokken partijen (school, CLB, …) bekeken worden of er sprake is van een leerstoornis (dyslexie, dysorthografie, dyscalculie).

Selectief mutisme

Iemand met selectief mutisme heeft angst of overmatige spanning om te spreken in bepaalde situaties, zoals bijvoorbeeld op school. Selectief mutisme is een stoornis waarbij een persoon in sommige situaties niet ‘kan’ praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties goed kan. Deze angst kan zich op verschillende manieren uiten.

Stotteren

Stotteren is een vloeiendheidsstoornis. Deze wordt gekenmerkt door het voorkomen van onvrijwillige woordonderbrekingen van het spreken. Deze kunnen zich voordoen als het herhalen van klanken of woorddelen, het aanhouden (verlengen) van klanken of het blokkeren van de stem ter hoogte van de lippen, tong of keel. Als reactie op het stotteren zijn er soms bijbewegingen of andere gedragingen aanwezig. Deze zijn soms zichtbaar als bewegingen in het gelaat, of van hoofd/romp/ledematen. De ernst van het stotteren van verschillen van moment tot moment. Er zijn ook uitlokkende factoren die hier een invloed op kunnen uitoefenen.

Myofunctionele stoornissen

Enkele voorbeelden van afwijkende mondgewoonten zijn duim-, speen- en/ofvingerzuigen, open mondgedrag, habitueel mondademen, afwijkende tongligging in rust en tijdens het slikken. Vaak is hierdoor ook de articulatie verstoord. OMFT of oro-myofunctionele therapie is een behandeling waarbij deze afwijkende mondgewoonten worden weggewerkt. In samenwerking met de orthodont richten wij ons op het herstellen van het verstoord evenwicht in het functioneren van de mondspieren. Een orthodontische behandeling heeft ten volle nut als de myofunctionele problemen ook opgelost worden.

Spraakklankstoornissen

Sommige kinderen vertonen problemen bij het uitspreken van bepaalde spraakklanken. Deze spraakproblemen kunnen meerdere oorzaken hebben: Er kan sprake zijn van een fonetische articulatiestoornis waarbij het kind moeilijkheden heeft met de productie van een spraakklank. Bijvoorbeeld: een /s/ die gevormd wordt met de tong tussen of tegen de tanden. Er kan ook sprake zijn van een fonologische articulatiestoornis waarbij het kind bepaalde klanken moeilijk van elkaar kan onderscheiden. Deze kinderen passen vereenvoudigingen toe in hun spraak wat vaak leidt tot onverstaanbare spraak.

Extra aanbod

Adviesgesprekken

Voor wie?
Ouders met (meertalige) kinderen met taalmoeilijkheden.
Ouders met vragen over meertalige opvoeding.
Wat?
Een ouderbespreking op maat inclusief een kort verslag.
Tarief?
€ 95
Voor meer informatie of bij interesse: contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier.

Typ10 – leren typen in een handomdraai

Typ10 is een methode om op een speelse manier kinderen blind te leren typen. Deze methode is speciaal ontwikkeld voor kinderen met leer- en ontwikkelingsproblemen, maar is geschikt voor alle kinderen vanaf 9 jaar. Alle leerkanalen worden gelijktijdig aangesproken: Er wordt gebruik gemaakt van kleuren, figuren, auditieve en visuele teksten, spelletjes, invul- en denkoefeningen.

Voor wie?
Alle kinderen vanaf 9 jaar
Wanneer?
Gedurende de eerste week van de paasvakantie (5 lessen van 2 uur)
Doorheen het jaar op woensdagnamiddag (10 lessen van 1 uur)
Hoe?
In kleine groepjes van maximum 5 kinderen.
Een eigen laptop is vereist.
Tarief?
€ 210 voor de volledige reeks.
(inclusief werkboek en één jaar toegang tot het oefenplatform)
Voor meer informatie of bij interesse: contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier.

Baby- en kindergebaren

In communicatie treden met je kindje nog voor het kan praten door gebruik te maken van gebaren. Leer hoe je leuke interactie en wederzijdse communicatie kan creëren, zelfs wanneer je kindje (nog) niet in staat is om te praten.  Hoewel een kind pas rond een jaar of anderhalf begint met praten is het cognitief al veel eerder in staat om te communiceren. Door je kind gebaren aan te leren, kun je deze periode overbruggen. Je kunt al met je kind communiceren voordat het kan spreken! Vanaf zes maanden gaat het kind betekenis geven aan de taal die het hoort en gaat dus begrijpen wat je zegt.  Met de Baby- en kindergebaren methode ondersteun je wat je zegt met gebaren. Hiervoor gebruiken we gebaren uit de Vlaamse Gebarentaal.

Voor wie?
Voor alle (toekomstige) ouders
Wanneer?
Wat?
Keuze uit volgende cursusmogelijkheden:

Een kennismakingscursus: één korte bijeenkomst. Je leert een aantal gebaren en krijgt een korte uitleg over de basis van het Baby- en kindergebarenprogramma.

Een 3-delige oudercursus: Je leert de volledige baby- en kindergebarenmethode op 3 dagen. Je leert alvast je eerste 50 gebaren tijdens de eerste sessie en kan hier meteen mee aan de slag.
Tarief?
Kennismakingscursus: € 15 per persoon
Een 3-delige oudercursus: € 108,90 per ouderkoppel (Gebarenboekje inbegrepen)
Voor meer informatie of bij interesse: contacteer ons vrijblijvend via ons contactformulier.

Hoe start je bij ons?

1

Aanmelding en intakegesprek

Allereerst

U kan zich bij ons aanmelden na doorverwijzing (school, zorgcoördinator, CLB, arts, …) of op eigen initiatief. Aanmeldingen gebeuren telefonisch of per e-mail.

Na aanmelding

Dan plannen we een intakegesprek in. Tijdens dit gesprek zullen vragen gesteld worden over de voorgeschiedenis van uw kind. Wij proberen dan de hulpvraag in kaart te brengen. Verder zal er informatie gegeven worden over de tarieven en terugbetaling.

2

Logopedisch onderzoek

Een huisarts of een specialist (een NKO-arts, pediater, neuroloog of psychiater) schrijft een voorschrift voor een logopedisch onderzoek. Het onderzoek wordt afgenomen op de praktijk. De duur van het onderzoek is afhankelijk van de hulpvraag. Aan de hand van de onderzoeksresultaten wordt een individueel behandelplan en advies opgesteld. De resultaten, het behandelplan en advies worden nadien met de ouders besproken.

3

Therapie

Aan de hand van het logopedisch verslag schrijft de geneesheer een voorschrift voor de logopedische therapie. De therapie vindt plaats op de praktijk of in sommige gevallen op school. Er worden vaste afspraken ingepland voor uw kind.

Tarieven

Heb jij een verhoogde tegemoetkoming?

Dan gelden voor jou wel de wettelijk vastgestelde tarieven, of je logopedist nu geconventioneerd is of niet.
Klik op de knop hiernaast om het verschil te bekijken.

Onderstaande prijzen zijn zonder verhoogde tegemoetkoming.

honorarium
terugbetaling
remgeld
Aanvangsbilan 30 minuten
honorarium
€40,54
terugbetaling
€26,78
remgeld
€13,76
Therapie op praktijk 30 minuten
honorarium
€33,40
terugbetaling
€23,78
remgeld
€9,62
Therapie op school 30 minuten
honorarium
€33,40
terugbetaling
€22,28
remgeld
€11,12
Therapie op praktijk 60 minuten
honorarium
€67,07
terugbetaling
€47,81
remgeld
€19,26
Evolutiebilan
honorarium
€66,80
terugbetaling
€37,86
remgeld
€28,94

Wij zijn NIET geconventioneerd

Onze logopedisten zijn niet geconventioneerd. Een geconventioneerde logopedist is verplicht om het wettelijk vastgelegde tarief te hanteren terwijl niet-geconventioneerde logopedisten vrij zijn om hun eigen tarief te bepalen.

In sommige situaties worden de behandelingen terugbetaald via de aanvullende verzekering. Dan gelden er dus andere terugbetalingstarieven. De tegemoetkoming die u hierbij ontvangt is afhankelijk van uw ziekenfonds. Meer informatie kan u opvragen bij uw mutualiteit.

Ons team

Photo Sofie Declau
Sofie Declau logopediste (+32) 494 93 63 36 bijkomende opleidingen
• • •
Basiscursus OMFT - KweC
Online Leertraject fonologie - Academy De Taaltoren
De cyclische aanpak van Hodson en Paden - I. Muris & Y. Draaisma
OMFT-traject - Let’s Speak Academy
Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen - Sterk Academy
De logopedische behandeling bij Selectief Mutisme - Academy De Taaltoren
Photo Silke Auwers
Silke Auwers logopediste (+32) 497 60 32 06 bijkomende opleidingen
• • •
Basiscursus OMFT - KweC
Baby- en kindergebaren - Gebarenstem
Hoortraining doe je zo! - Logolimi
Intensieve bijscholingscyclus – therapeutische begeleiding van kinderen met rekenmoeilijkheden - Sig
Photo Lien Pilate
Lien Pilate logopediste bijkomende opleidingen
• • •
Stottertherapeut - CIOOS
Photo Lotte Vandenbempt
Lotte Vandenbempt logopediste bijkomende opleidingen
• • •
Postgraduaat Meertaligheid - Thomas More
The Ultimate Play Based Speech Therapy Course - Kiersten Singer & Anna Dee
Typ10
Photo group

Contacteer ons

Vul het formulier in om contact op te nemen!

Heb je een vraag?

Waar kan je ons vinden?

De Klauterboom Prins Boudewijnlaan 82 bus 1 (verdieping 1) 2610 Wilrijk info@deklauterboom.be Ter info: Vergeet uw parkeerschijf niet te plaatsen
indien u met de auto komt.

Liever telefonisch contact?

Bel ons gerust op: (+32) 494 93 63 36
Sofie Declau Lotte Vandenbempt
&
Silke Auwers Lien Pilate